QUẢN LÝ DI CHUYỂN SEO THÀNH CÔNG

Là các chuyên gia SEO, chúng tôi không xa lạ gì với việc di chuyển và mức độ biến động khác nhau mà họ có thể mang lại.

Di cư là sự kiện xảy ra tự nhiên trong vòng đời của các doanh nghiệp kỹ thuật số khi cả mục tiêu công nghệ và kinh doanh đều tiến bộ.

Di chuyển có thể đến dưới các hình thức khác nhau, nhưng những hình thức phổ biến hơn chúng ta gặp phải bao gồm:

Xem thêm: Hướng dẫn SEO tổng hợp tài liệu từ Google: https://ggmedia.biz/huong-dan-seo-web

Tái cấu trúc URL .

  • Thay đổi giao thức ( HTTP sang HTTPS ).
  • Thay đổi nhà cung cấp hosting .
  • Di chuyển đến một nền tảng mới.
  • Thay đổi tên miền.
  • Hợp nhất nhiều thuộc tính miền với nhau.

Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng mailchimp nâng cao: https://ggmedia.biz/cach-su-dung-mailchimp/

Mức độ rủi ro và biến số thay đổi đáng kể giữa các loại di chuyển khác nhau, cũng như các biến số và sắc thái trong ngăn xếp công nghệ của khách hàng, có nghĩa là gần như không thể cung cấp phạm vi phạm vi ra khỏi giá trị.

Xem thêm: Các khái niệm SEO là gì: https://ggmedia.biz/seo-la-gi/

Trong ngành công nghiệp, chúng ta nghe về việc di chuyển sẽ sai, cụ thể là khi chúng bắt đầu tác động đến thế giới bên ngoài SEO.

Mất một số lưu lượng truy cập và một vài thứ hạng không phải là tin tức hàng đầu, nhưng các doanh nghiệp đóng cửa các cửa hàng và sa thải nhân viên là.

Ví dụ về điều này bao gồm việc di chuyển HTTPS Homebase (được Omi Sido trình bày chuyên sâu ở đây ) và thương hiệu Logojoy to Looka gần đây, khi nhìn qua các công cụ của bên thứ ba cho thấy sự sụt giảm của từ khóa 25.000 (150k đến 125k).

Phạm vi di chuyển SEO

Đối với tôi, việc xác định phạm vi di chuyển chính xác là điều cần thiết cho sự thành công của toàn bộ quá trình di chuyển và tránh các tình huống như thế này: